Skillnad på skinn/läder från olika länder

Skillnad på skinn-läder från olika länder

Det kan vara skillnad på kvalitet på läder och skinn samt vad det gäller tillverkningsprocess från land till land. Det är något att ha i åtanke om du som tillverkare ska införskaffa råvaran för en förädling till andra sorters produkter. Detsamma gäller när du som slutkonsument ska köpa ett par skor eller en väska. Det lönar sig alltid att kontrollera i vilket land som lädret har tillverkats och garvats.

Högkvalitativa Italien

Om du vill ha högkvalitativt läder är det Italien som gäller och då speciellt Tosacana. Garvningsprocessen består av många olika steg. Ett rått skin som kommer in i anläggningen går igenom steg som avhårning, en tunna för garvning och maskiner för glansning och färgning och så vidare. I slutändan kommer det ut ett garvat skinn som är redo att omvandlas till en möbel, ett par skor eller en väska. Skulle det vara så att någon av dessa steg inte utförs efter bästa förmåga så tar slutprodukten skada av det. I Toscana finns det som skulle kunna kallas lädrets Silicon Valley. De arbetar efter den processen att det finns en mängd småföretag som är specialister på varje specifikt moment av de som nämns ovan. Skinnen går från specialist till specialist och får den bästa möjliga behandlingen genom hela garvningen. Det är en förklaring till att italienskt läder är bäst. Du kan förvänta dig ett helt felfritt skinn av dem.

Vegetabilisk Garvning

I Toscana, Italien, använder man sig av vegetabilisk garvning vilket innebär att man använder sig av växtämnen för att genomföra själva garvningen. Resultatet blir väldigt bra och det är samtidigt skonsamt för miljön. Det finns därför många fördelar med att använda sig av en vegetabilisk garvning.

Europeiska Garverier

Även andra garverier i Europa ligger på topp internationellt sett vad det gäller framställningen av läder och skinn. Om man ser till analyser av både social- och miljöindikatorer visas det att europeiska garverier ägnar sig åt etiska och sociala aspekter genom att göra investeringar för att göra förbättringar i framställningsprocessen. Det arbete som de har utfört har resulterat i förbättrad hållbarhet. De miljömässiga och sociala värden som europeiska garverier har arbetat med bidrar till att de är i främsta ledet i den internationella konkurrensen.

Kostnader & Etik

Om man ser till kostnader så tillhör läder och skinn från Europa till de högre medan de som kommer från Hong Kong ligger på en medelnivå och de från Kina innebär låga kostnader. Det finns rapporter om hur djur och människor behandlas i vissa asiatiska länder. Det berättas om djurplågeri och om skadliga ämnen i garvningsprocessen som påverkar de människor som arbetar inom denna industri. Naturligtvis finns det andra kostnader att ta hänsyn till än enbart de monetära när det kommer till inköp av läder och skinn samt även de lädervaror som produceras som till exempel skor och väskor.

Tänk på

Om du vill ha läder och skinn, eller färdiga lädervaror och att de ska vara av hög kvalitet är det Europa och deras garverier som du ska vända dig till. Kostnaderna blir naturligt högre men de sociala och miljömässiga vinsterna blir desto större. När du väljer europeiska garverier får du läder som har producerats på ett bra sätt både vad det gäller djur och för de människor som arbetar inom industrin. Förutom det får du ett läder vars arbetsprocess har skapat ett mindre avtryck på miljön. I västvärlden finns ett ökat intresse för kvalitetsprodukter vars livslängd är lång och som har producerats på ett etiskt och miljövänligt sätt. Om det är de som är dina kunder vet du var du bör vända dig för att införskaffa råmaterial till dina lädervaror. Som slutkonsument är det alltid rekommenderat att undersöka ursprung och kvalitet på det du köper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>