Vår tillverkning av läderväskor

Vegetabilisk garvning är något som har funnits i hundratals år och är en mycket välbeprövad metod. I området Toscana, Italien, är det ett vanligt tillvägagångssätt som använts genom århundraden av garvare och som förts vidare från generation till generation. Det är en dyrbar hantverkstradition som i dag är en blandning av traditionellt hantverk och avancerad teknologi – allt för att uppnå bästa resultat ur alla hänseenden.

Med tanke på och tack vare denna långa tradition är det ett beprövat och testat sätt att behandla läder på, vilket i sin tur leder till att den tänkta slutprodukten håller en hög kvalitet.

Garvare som tillhör den generation som bevarar och för vidare denna kunskap arbetar fortfarande med att förvandla råhud till det bästa läder, och det med total respekt för naturen. Med omsorg och passion sker den långsamma processen för att förädla rå-materialet, och själva processen är baserad på naturliga garvsyror som kommer från träd tillsammans med ny teknologi och tidens långsamma gång.

Bevarar läderproduktens egenskaper

bevarar läderprodukters egenskaper

Den vegetabiliska garvningen är den mest traditionella och den mest igenkännliga. Det är också den enda som är kapabel till att bevara de unika egenskaperna och mångsidigheten av läderprodukten. Själva garvsyran är grunden i vegetabilisk garvning och den finns mer eller mindre koncentrerad i de flesta typer av träd och plantor. Det är den här garvsyran som ger det garvade lädret dess unika karaktärsdrag som gör det omedelbart urskiljbart från andra tekniker.

Garvsyran från träd och plantor är en förening som är vanlig i kärlväxter. Den växten som är rikast på denna förening är kastanjen, och garvsyran är 7 % av trädets totala massa. Andra rika källor av just den här garvsyran är trädslag som ek, gran och akacia.

Lädret som behandlats med vegetabilisk garvning absorberar och behåller livet i lädret och, på sätt och vis, visar dess livshistoria. Det är de här förändringarna och anpassningarna som sker över tid och genom användning    förhöjer det naturliga med produkten. Färgsättningarna av garvsyrorna samarbetar väl med de varma tonerna av lädret som vanligtvis uppstår på ytan av lädret genom användning. När du väljer en produkt tillverkat av den här sortens läder så har du en produkt som speglar en filosofi, en livsstil som är unik och som inte är upprepbar.

Vänligt för både natur och människa

Vegetabiliskt färgat läder ger en vacker färg på lädret
Vegetabiliskt färgat läder är miljövänligt och helt utan kemikalier i
tillverkningsprocessen. 

Varje skinn är unikt och det betyder att dess egenskaper vad det gäller form och design förstärks av variationen och personligheten av materialet. Det är en speciell charm som förs över till den färdiga produkten och även till den personen som bär själva slutprodukten.           

Vegetabilisk garvning är en process som kommer från naturen och som återlämnas till naturen i full harmoni. Läder som är behandlat med vegetabilisk garvning innehåller inga giftiga ämnen som är skadliga för människan eller miljön samt att det tåls oftast av personer som är allergiska mot tungmetaller. Produktionscykeln är utformad in i minsta detalj för att minimera påverkan på miljön.

En produkt som är tillverkad av läder som har garvats av vegetabiliska garvsyror kan enkelt återvinnas efter dess livscykel tack vare de vegetabiliska garvsyrornas kemiska och biologiska egenskaper. Det har gjorts stora investeringar vad det gäller garverierna när det kommer till reningsverk och avfallshantering, och de har gjorts med den största respekt för natur och miljö.

De flesta substanserna som används under bearbetningen av läderhudarna återvinns, behandlas och återanvänds inom andra områden. Pälsen som tas bort från råhudarna omvandlas till gödningsmedel inom jordbruket medan slammet som kommer från reningsverken används inom byggnadsbranschen för konstruktionen av tegelstenar.

Det vegetabiliskt behandlade lädret som är identifierat av dess varumärke garanterar frånvaron av giftiga substanser som azofärgämnen, nickel eller pentaklorfenol och krom VI, som är skadliga för både människa som miljö. Det här lädret är perfekt för kunder som lägger stor vikt vid kvalitet och miljöskydd.

Fabrikerna, i Toscana där Maschio tillverkar läderväskor, har alltid haft en ledande position vad det gäller produktionen av vegetabiliskt garvat läder. En kvalitetsstämpel på läderprodukter som få andra tillverkare kan hänvisa till.

En vegetabiliskt färgad läderprodukt fortsätter att ge och bli vackrare med åren.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Läs också mer om våra läderväskor